Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τηλεφώνησε πριν σκάψετε!

Μη εξουσιοδοτημένες εργασίες που εκτελούνται στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» του αγωγού ή κοντά σε εγκαταστάσεις του αγωγού μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την λειτουργία του.

Μην υποτιμάτε κανένα συμβάν. Να το αναφέρετε άμεσα.

Γραμμή επικοινωνίας

Πριν σκάψετε ή ξεκινήσετε εργασίες στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» της ICGB, δηλαδή στα 4μ. εκατέρωθεν του αγωγού, (4 + 4μ, 8μ. συνολικά), επικοινωνήστε μαζί μας στη Γραμμή επικοινωνίας:

  • + 359 889 220 231 για Βουλγαρία
  • + 359 886 005 144 για Ελλάδα

Επικοινωνήσετε

Πρέπει να επικοινωνήσετε με την ICGB τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη εργασιών κοντά στον αγωγό ή τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να λάβετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Τότε θα ελέγξουμε εάν ο αγωγός περνάει από την ιδιοκτησία σας ή την περιοχή όπου σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε εργασίες.

Για να σας απαντήσουμε, θα πρέπει να μας αναφέρετε:

  • την φύση των εργασιών
  • τον Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης που περιγράφει τις συντεταγμένες του επηρεαζόμενου γεωτεμαχίου
  • το σχέδιο των εργασιών
  • την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών
  • στοιχεία επικοινωνίας.

Ζητήσουν την Υποστήριξη

Για ορισμένες προγραμματισμένες εργασίες που διασχίζουν τη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» του αγωγού, ενδέχεται να απαιτείται υπογεγραμμένη συμφωνία διέλευσης. Αυτό ισχύει για την κατασκευή έργων υποδομής π.χ. δρόμων, αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων, άλλων αγωγών ή άλλων υποδομών που τέμνουν τον αγωγό.

Τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όλα τα τρίτα μέρη πρέπει να επικοινωνήσουν με την ICGB, προκειμένου να ζητήσουν την υποστήριξη του Υπευθύνου Σηματοδότησης για την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης.

Η ICGB θα διασφαλίσει ότι θα γίνει σαφής προσδιορισμός και σηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να προστατευθούν το εργατικό δυναμικό και οι εγκαταστάσεις της, οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Μόνο αρμόδια και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα αναλαμβάνουν τη σηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων του αγωγού.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε βλάβες ή αποξήλωση των πινακίδων σήμανσης, καλέστε κάποιον από τους παραπάνω αριθμούς – καλύτερα να τους σημειώσετε ξανά.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.