Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ιστορικό του έργου IGB

Δεκέμβριος 2015

Τον Δεκέμβριο του 2015 η ICGB ξεκίνησε Διαγωνισμό Δέσμευσης Δυναμικότητας (Market Test) του αγωγού IGB

Δεκέμβριος 2015

Η Τελική Επενδυτική Απόφαση για την υλοποίηση του Έργου IGB ελήφθη από τους μετόχους στις 10 Δεκεμβρίου 2015

Δεκέμβριος 2016

Τον Δεκέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του Market Test, στην οποία υποβλήθηκαν 5 δεσμευτικές προσφορές

Σεπτέμβριος 2017

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, о IGB έλαβε άδεια κατασκευής σε βουλγαρική επικράτεια

Ιούνιος 2018

Στις 29 Ιουνίου 2018, η ICGB υπέγραψε βασικές συμφωνίες για επενδύσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης στο πλαίσιο της πέμπτης συνεδρίασης της CESEC, συμπεριλαμβανομένου του Μνημονίου Συνεννόησης για την παροχή προνομιακής δανειακής χρηματοδότησης σε σχέση με τη κρατική εγγύηση από τη Βουλγαρία

Αύγουστος 2018

Στις 8 Αυγούστου 2018, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορήγησαν στον αγωγό καθεστώς Εξαίρεσης από την πρόσβαση Τρίτων μερών

Δεκέμβριος 2018

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, η ICGB AD υπέγραψε σύμβαση για άμεση επιχορήγηση 39 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο IGB από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα" 2014-2020

2019

Φεβρουάριος 2019

Στις 7 Φεβρουαρίου 2019, ο IGB έλαβε άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα

Απρίλιος 2019

Στις 3 Απριλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα τη παροχή χρηματοδότησης 39 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του έργου IGB

Μάιος 2019

Στις 14 Μαΐου 2019, η εταιρεία έργου ICGB ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, για την Προμήθεια Σωλήνων και την Εργολαβία Κατασκευής (EPC) του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας

Ιούλιος 2019

Στις 18 Ιουλίου 2019, το έργο έλαβε άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που αφορά στο ελληνικό τμήμα του έργου του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB)

Οκτώβριος 2019

Στις αρχές Οκτωβρίου 2019, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας εκδίδουν κοινή απόφαση για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης και του Κανονισμού Τιμολόγησης του Ελληνοβουλγαρικoύ Διασυνδετήριου Αγωγού, γεγονός που φέρνει την ICGB πιο κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, ως ανεξάρτητο σύστημα μεταφοράς αερίου

Οκτώβριος 2019

Στις 10 Οκτωβρίου 2019, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής παρουσία των Υπουργών Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, υπογράφηκε συμφωνία δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Οκτώβριος 2019

Κατά την διάρκεια της τελετής υπογράφηκαν δεσμευτικές συμβάσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου με τους χρήστες (shippers) που έχουν δεσμεύσει δυναμικότητα, καθώς και οι συμβάσεις για την προμήθεια σωλήνων και την Εργολαβία Κατασκευής.

Οκτώβριος 2019

Υπογράφηκε επίσης η αναθεωρημένη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των εταιρειών της κοινοπραξίας ICGB που έχει την ευθύνη κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού, δηλαδή της βουλγαρικής BEΗ και της κοινοπραξίας IGI Poseidon, και εγκρίθηκε το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο του έργου IGB, καθώς και ο τελικός προϋπολογισμός για την κατασκευή Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας.

Οκτώβριος 2019

Κατά την τελετή στις 10 Οκτωβρίου 2019, οι Υπουργοί Ενέργειας της Βουλγαρίας και της Ελλάδας υπέγραψαν διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, δηλώνοντας ισχυρή υποστήριξη για το έργο και σταθεροποίηση του φορολογικού καθεστώτος του αγωγού για περίοδο 25 ετών.

Δεκέμβριος 2019

Τον Δεκέμβριο του 2019, η ICGB ανανέωσε τη συμμετοχή της στο Μνημόνιο Συνεννόησης για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μαζί με εταιρείες από 3 χώρες.

Απρίλιος 2020

Τον Απρίλιο του 2020, η ICGB ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής κύριου ασφαλιστή για τη διασύνδεση φυσικού αερίου με την Ελλάδα

Ιούλιος 2020

Τον Ιούλιο του 2020, το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε το φορολογικό καθεστώς της του έργου για περίοδο 25 ετών

Αύγουστος 2020

Τον Αύγουστο του 2020, εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση του δανείου της ΕΤΕπ ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, για την υλοποίηση του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (Έργο IGB)

Οκτώβριος 2021

Τον Οκτώβριο του 2021, η ICGB έλαβε άδεια μεταφοράς φυσικού αερίου για το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για περίοδο 35 ετών

Δεκέμβριος 2021

Τον Δεκέμβριο του 2021, μετά από λεπτομερή έλεγχο, η ΕΤΕπ ενέκρινε την τρίτη χρηματοδοτική δόση για τον αγωγό IGB

Ιανουάριος 2022

Τον Ιανουάριο του 2022, η ICGB υπέγραψε συμβάσεις με τα ηλεκτρονικά υπόβαθρα διεξαγωγής δημοπρασιών PRISMA και RBP, μέσω των οποίων ο αγωγός φυσικού αερίου θα παρέχει σε τρίτους δυνατότητα δέσμευσης δυναμικότητας.

Φεβρουάριος 2022

Τον Φεβρουάριο του 2022, η ICGB υπέβαλε αίτηση για πιστοποίηση ως ανεξάρτητο σύστημα μεταφοράς αερίου.

Κατασκευή του αγωγού

Οκτώβριος 2019

Τον Οκτώβριο του 2019, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ και της σύμβασης σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής, σηματοδοτείται η έναρξη της κατασκευής του IGB

Δεκέμβριος 2020

Στα τέλη του 2020, κατασκευάστηκε και παραδόθηκε η τελική παρτίδα σωλήνων για το έργο IGB

Ιούνιος 2021

Τον Ιούνιο του 2021, ο IGB ολοκληρώνει με επιτυχία το μήκους 100 χλμ τμήμα του αγωγού στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της κατασκευής του

Ιούλιος 2021

Τον Ιούλιο του 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τμήμα του αγωγού κάτω από την κοίτη του ποταμού Έβρου

Σεπτέμβριος 2021

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τμήμα του αγωγού στο φράγμα Κρύο Πηγάδι (Studen Kladenets), περνώντας στην ιστορία ως μία από τις 5 μεγαλύτερες κατασκευές παρόμοιας διαμέτρου στην ΕΕ.

Νοέμβριος 2021

Τον Νοέμβριο του 2021, ξεκίνησε η δοκιμή της υποδομής κατά μήκος της όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου IGB

Ιανουάριος 2022

Τον Ιανουάριο του 2022, ξεκίνησαν οι υδραυλικές δοκιμές

Μάρτιος 2022

Τον Μάρτιο του 2022, μετά από σημαντική καθυστέρηση λόγω προβλημάτων με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, παραδόθηκαν όλες οι βάνες για τα βανοστάσια του έργου IGB

Μάρτιος 2022

Στις 25 Μαρτίου 2022, η διασύνδεση φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συνδέθηκε επιτυχώς στον Διαδριατικό Αγωγό

Απρίλιος 2022

Στις αρχές Απριλίου 2022, όλο το γραμμικό τμήμα του αγωγού IGB ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Απρίλιος 2022

Στα μέσα Απριλίου 2022, διεξήχθησαν επιτυχείς υδραυλικές δοκιμές καθ' όλο το μήκος της όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου IGB, καθώς και των 8 βανοστασίων

Μάιος 2022

Στα μέσα Μαΐου 2022, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμή του Σταθμού Μέτρησης Φυσικού Αερίου κοντά στη Στάρα Ζαγόρα.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.