Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δέσμευση Δυναμικότητας

Η ICGB προσφέρει διαθέσιμη δυναμικότητα μέσω δημοπρασιών για την απόκτηση σχετικών προϊόντων μεταφορικής δυναμικότητας.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο και shippers του IGB μπορούν να δεσμεύουν δυναμικότητα μέσω δημοπρασιών που πραγματοποιούνται στα ηλεκτρονικά υπόβαθρα διεξαγωγής δημοπρασιών PRISMA και RBP.

Η διαθέσιμη δυναμικότητα προσφέρεται σύμφωνα με το πρόγραμμα δημοπρασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG).

Σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά υπόβαθρα PRISMA και RBP δεν είναι διαθέσιμα, η ICGB θα επιτρέπει δέσμευση δυναμικότητας μέσω ενεργοποίησης της εναλλακτικής διαδικασίας κατανομής δυναμικότητας.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.