Преминете към основното съдържание

Заявяване на капацитет

„Ай Си Джи Би“ предлага наличен капацитет посредством търгове за няколко продукта за капацитет.

Мрежовите потребители имат възможност да заявят капацитет посредством търгове, провеждани на платформите за заявяване на капацитет PRISMA и RBP. На платформата PRISMA ще се провеждат търгове за точките на междусистемно свързване при Комотини с операторите на преносни системи TAP и DESFA. На платформата RBP ще се провеждат търгове за точката на междусистемно свързване при Стара Загора с оператора на преносната система Булгатрансгаз и изходната точка при Кърджали.

Наличният капацитет се предлага в съответствие с календара за провеждане на търгове на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

В случай на липсващ достъп до платформите PRISMA или RBP, „Ай Си Джи Би“ ще разреши заявяване на капацитет чрез активиране на резервния процес за разпределяне на капацитет.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.