Преминете към основното съдържание

Заявяване на капацитет

„Ай Си Джи Би“ предлага наличният капацитет посредством търгове за няколко капацитетни продукта.

Мрежовите потребители имат възможност да заявят капацитет посредством търгове, провеждани на платформите за заявяване на капацитет PRISMA и RBP.

  • На платформата PRISMA ще се провеждат търгове за точките на междусистемно свързване при Комотини с операторите на преносни системи TAP и DESFA.
  • На платформата RBP ще се провеждат търгове за точката на междусистемно свързване при Стара Загора с оператора на преносната система Булгартрансгаз и изходната точка при Кърджали.

Наличният капацитет се предлага в съответствие с календара за провеждане на търгове на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

В случай на липсващ достъп до платформите PRISMA или RBP, „Ай Си Джи Би“ ще разреши заявяване на капацитет чрез активиране на Резервен процес за разпределяне на капацитет. В случай, че Резервният процес за разпределяне на капацитет бъде стартиран, то ползвателите на мрежата трябва да подадат своите заявки посредством утвърдената от „Ай Си Джи Би“ форма.   

 

ICGB управлява и предлага наличният свободен капацитет на следните точки на междусистемно свързване:

  • Точка на свързване между системите ICGB и TAP: EIC КОД - 21Z000000000472E;
  • Точка на свързване между системите ICGB и DESFA: EIC КОД - 21Z0000000005398;
  • Точка на свързване между системите ICGB и БУЛГАРТРАНСГАЗ: EIC КОД - 58Z-IP-00034-STZ;
  • Изходна точка към АГРС Кърджали: EIC КОД - 58ZKARDZHALI-01P;

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.