Преминете към основното съдържание

Данни за оперативно балансиране

„Ай Си Джи Би“ публикува данни за оперативно балансиране по отношение на условията за достъп до мрежите за пренос на природен газ в съответствие с Приложение I, Раздел 3.5 от Регламент (ЕО) 715/2009.

„Ай Си Джи Би“ публикува количеството газ в преносната система в началото на всеки газов ден и прогнозното количество газ в преносната система в края на всеки газов ден.

„Ай Си Джи Би“ ще публикува също така позицията на общ дисбаланс за всички ползватели в началото на всеки балансиращ период, както и прогнозната позиция на общ дисбаланс за всички ползватели в края на всеки газов ден.

Обяснение с повече информация е дадено в Раздел 16 от Мрежовия кодекс на „Ай Си Джи Би“.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.