Преминете към основното съдържание

Управление на претоварването

„Ай Си Джи Би“ е внедрило набор от процедури за управление на претоварването, за да гарантира максимално използване на капацитета на газопровода и за да не се допуска презапасяване с капацитет в точките на междусистемно свързване.

„Ай Си Джи Би“ прилага следните процудери в съответствие с член 14 от Мрежовия кодекс на „Ай Си Джи Би“.

Считано от датата на търговска експлоатация, разпоредбите на член 14.2 „Преотстъпен капацитет“ и, частично, разпоредбите на член 14.3 „Търговия с капацитет на вторичния пазар“ ще бъдат прилагани за всички точки на междусистемно свързване. „Ай Си Джи Би“ извършва оценка на процедурите за управление на претоварването, описани в член 14, за да добави или премахне някои от мерките с цел повишаване ефикасността на преносните услуги.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.