Преминете към основното съдържание

Ключови етапи

Декември 2015

През декември 2015 г. „Ай Си Джи Би“ АД стартира първия Пазарен тест за капацитета на газопровода IGB

Декември 2015

Окончателното инвестиционно решение за проекта IGB е подписано от акционерите на 10 декември 2015 г.

Декември 2016

През декември 2016 г. приключва втората фаза на Пазарния тест, при която са подадени 5 обвързващи оферти

Септември 2017

На 12 септември 2017 г. IGB получи разрешително за строеж на територията на България

Юни 2018

На 29 юни 2018 г. „Ай Си Джи Би“ подписа ключови споразумения за инвестиции и дейности във връзка с изграждането на интерконектора в рамките на петата среща на CESEC, сред които Меморандум за разбирателство за осигуряване на преференциално заемно финансиране във връзка с предоставянето на държавната гаранция от страна на България

Август 2018

На 8 август 2018 г. проектът получи съвместно решение за освобождаване от българските и гръцките регулатори, което бе потвърдено от Европейския съюз

Декември 2018

На 21 декември 2018 г. „Ай Си Джи Би“ АД подписа договор за директно отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 милиона евро за проекта IGB от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Февруари 2019

На 7 февруари 2019 г. IGB получи разрешение за строеж на територията на Република Гърция

Април 2019

На 3 април 2019 г. Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 милиона евро за изграждането на проекта IGB

Май 2019

Проектното дружество „Ай Си Джи Би“ успешно приключи обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство (EPC) на газовата междусистемна връзка Гърция – България на 14 май 2019 г.

Юли 2019

На 18 юли 2019 г. проектът получи лиценз за независима газова система, сдобивайки се с правото за започване на строителство на гръцка територия

Октомври 2019

В началото на октомври 2019 г. националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излизат със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за междусистемна връзка Гърция-България, с което „Ай Си Джи Би“ направи крачка напред към завършване на процедурата за сертифициране като независим оператор за пренос на газ

Октомври 2019

На 10 октомври 2019 г., по време на официалната церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Република България и Република Гърция, е подписан договорът за заем от Европейската инвестиционна банка за сумата от 110 милиона евро.

Октомври 2019

По време на събитието са подписани и обвързващи договори за транспортиране на газ с търговците, заявили капацитет в газопровода, както и договорите с избраните подизпълнители за производство и доставка на тръби и за изграждане на газопровода.

Октомври 2019

Акционерите в проектното дружество БЕХ и IGI Poseidon полагат подписите си върху ревизираното акционерно споразумение, с което се приема окончателният бизнес план на проекта IGB, както и окончателният бюджет за изграждане на междусистемната газова връзка.

Октомври 2019

По време на церемонията на 10 октомври 2019 г. министрите на енергетиката на България и Гърция подписаха междуправителствено споразумение между двете страни, с което се заявява твърда подкрепа за проекта и данъчният режим на газопровода се фиксира за период от 25 години.

Декември 2019

През декември 2019 г. „Ай Си Джи Би“ поднови участието си в Меморандума за разбирателство във връзка с изпълнението на Вертикалния газов коридор заедно с дружества от 3 държави

Април 2020

През април 2020 г. „Ай Си Джи Би“ завърши процедурата за избор на водещ застраховател за междусистемната газова връзка с Гърция

Април 2020

През април 2020 г. „Ай Си Джи Би“ завърши процедурата за избор на водещ застраховател за междусистемната газова връзка с Гърция

Юли 2020

През юли 2020 г. българският парламент одобри данъчния режим на интерконектора за период от 25 години

Август 2020

През август 2020 г. „Ай Си Джи Би“ усвои първите 30 милиона евро по заема от ЕИБ за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция - България

Октомври 2021

През октомври 2021 г. „Ай Си Джи Би“ получи лиценз за пренос на природен газ за територията на Република България за период от 35 години

Декември 2021

През декември 2021 г., след извършване на подробна проверка, ЕИБ одобри третия финансов транш за газопровода IGB

Януари 2022

През януари 2022 г. „Ай Си Джи Би“ подписа договори с платформата PRISMA и платформата RBP, чрез които капацитетът от газопровода IGB ще бъде предлаган на пазара

Февруари 2022

През февруари 2022 г. „Ай Си Джи Би“ кандидатства за сертифициране като независим преносен оператор

Октомври 2022

IGB стартира успешно търговска експлоатация

Ноември 2022

ICGB става член на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи ENTSOG

Декември 2022

ICGB подновява участието си в Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор

Юли 2023

ICGB стартира процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода

Строителство

Октомври 2019

Мобилизацията за фазата на строителство на газопровода IGB стартира през октомври 2019 г. след подписването на договора за заем с ЕИБ и договора за проектиране, доставка и строителство

Декември 2020

В края на 2020 г. е произведена и доставена финалната партида от тръбите за проекта IGB

Юни 2021

През юни 2021 г. газопроводът IGB достига 100 завършени километра, маркирайки ключов етап от неговото изграждане

Юли 2021

През юли 2021 г. IGB успешно пресича река Марица

Септември 2021

През септември 2021 г. IGB успешно пресича язовир „Студен кладенец“ в България, влизайки в историята като едно от 5-те най-дълги пресичания с подобен диаметър в ЕС

Ноември 2021

През ноември 2021 г. стартира изпитване на инфраструктурата по трасето на газопровода IGB

Януари 2022

През януари 2022 г. започват хидротестове по трасето на IGB

Март 2022

През март 2022 г., след значително закъснение поради проблеми с глобалната верига на доставки, са окончателно доставени всички кранове за планираните в рамките на проекта кранови възли

Март 2022

На 25 март 2022 г. междусистемната газова връзка Гърция-България е успешно свързана с Трансадриатическия газопровод

Април 2022

Към началото на април 2022 г. цялата линейна част на газопровода IGB е успешно завършена

Април 2022

В средата на април 2022 г. са успешно извършени хидротестове на газопровода IGB по цялата му дължина, както и на всички 8 кранови възела

Май 2022

В средата на май 2022 г. са успешно завършени изпитанията на газоизмервателната станция до Стара Загора

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.