Преминете към основното съдържание

Осигуряване на по-добър поминък

Механизъм за подаване на оплаквания

„Ай Си Джи Би“ изгражда отношения, основани на доверие и разбирателство с всички общности, разположени в близост до проекта IGB - от момента на първоначално проектиране на газопровода и през целия период на строителните дейности, като се ангажира това да продължи през целия жизнен цикъл на проекта.

Механизмът за подаване на оплаквания, установен в съответствие с най-високите международни стандарти, спомага за това „Ай Си Джи Би“ по подходящ начин да разследва и отговори, както и по-добре да разбере и да подходи към съответните проблеми, които безпокоят общностите, населяващи териториите по трасето на газопровода.

Специално посочени представители за управление на оплакванията в Гърция и в България отговарят за получаването и обработването на постъпили сигнали. Членовете на този екип ръководят разследването на оплакванията и се уверяват, че засегнатите хора биват редовно информирани за напредъка, докато същевременно се стараят, когато това е възможно, да намалят възможността за повторно появяване на проблемите, предмет на проверката.

Ангажиране на общността

„Ай Си Джи Би“ е разработило План за управление на социалното въздействие, следвайки всички закони и разпоредби на национално ниво, заедно с най-високите международни стандарти и най-добрите практики, прилагани в световен мащаб.

Подробно описани и достъпни за обществеността са ръководства за взаимодействие със заинтересованите страни, мерки за смекчаване, планове и прилагани действия.

Успоредно с това, представители на „Ай Си Джи Би“ - от фаза на строителство и през всички години занапред - ще продължат да подкрепят всички общности на териториите в близост до газопровода, без значение от степента на въздействие, като следват и прилагат ПУСВ.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.