Преминете към основното съдържание

Разпознаване и реакция при изтичане на газ

Разпознаване на изтичане от газопровода

Изтичане на природен газ може да бъде установено визуално, по звук или по мирис.

Визуално: огън, който излиза от земята или гори над нея, растителност без цвят, бълбукаща вода, суха и напукана почва, газообразен облак, изхвърлени от дупка в земята отломки или механична повреда в газопровода.

По звук: висок съскащ, свирещ или тътнещ звук.

По мирис: сухият природен газ, транспортиран от „Ай Си Джи Би“, няма мирис. Всякаква друг миризма няма връзка с преноса на природен газ от страна на „Ай Си Джи Би“.

Реакция при изтичане от газопровода

В случай на подозирано изтичане от газопровода е от съществено значение всякакви предприети действия, например тези по време на извънредна реакция (от службите за извънредни реакции, операторите на газопровода или подизпълнителите) да гарантират, че в района на изпускането не са внесени НИКАКВИ потенциални източници на възпламеняване, тъй като природният газ е силно възпламеним.

В случай на инцидент, трябва да бъде спазено минималното първоначално разстояние за евакуация:

  • над 250 метра за изтичане с възпламеняване и
  • приблизително 550 метра за изтичане без възпламеняване.

Това разстояние трябва да се съблюдава непрекъснато, докато на място не се яви компетентен експерт на „Ай Си Джи Би“, който да потвърди размера на изтичането и налягането.

В случай на подозрение за изтичане

Какво да НАПРАВИТЕ

НАПУСНЕТЕ незабавно района, пеша.

ОТМЕСТЕТЕ СЕ от засегнатата част на газопровода, на безопасно разстояние (550+ метра) и срещу вятъра (срещу посоката, в която духа вятърът).

УВЕРЕТЕ СЕ, че в района не се използват никакви потенциални източници на възпламеняване, включително мобилни телефони, радио оборудване, цигари, запалки, кибрити и моторни превозни средства.

ПРЕДУПРЕДЕТЕ хората в околността и се опитайте да ги изведете от района.

Когато се намирате на безопасно разстояние, ОБАДЕТЕ СЕ на телефоните за спешни случи на „Ай Си Джи Би“

В случай на подозрение за изтичане

Какво да НЕ правите

НЕ се опитвайте да локализирате източника на изтичането.

НЕ палете превозни средства или машини в района.

НЕ предизвиквайте открит пламък или друг потенциален източник на възпламеняване, като например източник на електроенергия, запалена клечка кибрит, дим, и др.

НЕ влизайте в рамките на минималното разстояние за евакуация
(над 250 метра за изтичане с възпламеняване и поне 550 метра за изтичане без възпламеняване).

НЕ използвайте телефони или електрически устройства, освен ако не се намирате на безопасно разстояние.

НЕ се опитвайте да загасите пожар, предизвикан от природен газ.
Изчакайте пожарната или други професионалисти, обучени за действия при извънредни ситуации.

НЕ стойте в посока на вятъра спрямо изтичането (т.е. в посоката, в която духа вятърът).

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.