Преминете към основното съдържание

Проектът IGB

Междусистемната газова връзка Гърция-България (проектът IGB) свързва гръцката газопреносна мрежа в близост до град Комотини с българската преносна мрежа при град Стара Загора.

Интерконекторът е с обща дължина от 182 км и технически капацитет от 3 млрд. м3 годишно, като съществува опция за увеличаване на преносния капацитет до 5 млрд. м3 годишно чрез построяване на компресорна станция на гръцка територия, което би позволило и реверсивен поток на природния газ.

Изпълнението на проекта IGB има за цел да осигури диверсификация както на маршрутите, така и на източниците на природен газ за България и целия регион. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат пряк достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от съществуващи или предвидени за изпълнение терминали за втечнен природен газ (LNG). IGB е разработен с цел създаване на нови пазарни възможности и ще засили международните партньорства в региона.

Газовата междусистемна връзка Гърция-България е призната за водещ проект в рамките на инициативата за свързаност на газопреносната система в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEC) и има отлична синергия с други ключови проекти като Трансатлантическия газопровод (TAP) и Трансанадолския газопровод (TANAP). Проектът напълно променя българския енергиен пазар с възможността за засилване на конкуренцията и намаляване на цените за потребителите, едновременно осигурявайки диверсификация на доставките на природен газ.

IGB се разработва в отлично взаимодействие с LNG терминала в близост до гръцкия град Александруполис, чието завършване е предвидено за края на 2023 г. С изпълнението на терминала, капацитетът на IGB може значително да бъде надграден до 5 млрд м3 годишно, което допълнително ще гарантира енергийната независимост и доставките за региона.

Изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция е на обща стойност 240 милиона евро:

  • 45 милиона евро са предоставени по Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ),
  • 39 милиона евро са отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020),
  • 109,9 милиона евро са предоставени под формата на заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
  • а останалите средства се осигуряват от акционерите в проекта – БЕХ и IGI Poseidon.

Пълното финансиране за газовия интерконектор между двете съседни страни окончателно е осигурено в края на 2019 г. след финално подписване на договора за заем с ЕИБ.

Като част от механизмите за сигурност и контрол върху финансирането, предоставените за проекта суми не се отпускат автоматично към проектното дружество „Ай Си Джи Би“, а се усвояват на етапи само след успешно проведени външни одити.

Проверките се извършват от независими чуждестранни дружества, извършващи както одити на документацията, така и проверки на терен. Този модел гарантира, че всички дейности и процедури по изпълнението на проекта са извършени в съответствие с всички законови изисквания, следвайки най-добрите практики в сектора.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.