Преминете към основното съдържание

Календар на поддръжката и извънредни събития

Планирани дейности по поддръжка на преносната система на „Ай Си Джи Би“

В съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2009, в настоящата секция „Ай Си Джи Би“ публикува информация за дейностите по поддръжка, водещи до планирани прекъсвания на непрекъсваеми услуги и прекъсваем капацитет.

В информацията относно планираните дейности по поддръжка са описани планираните дейности по поддръжка, тяхната продължителност и влиянието им върху непрекъсваемия и прекъсваемия преносен капацитет.

За газовата година 2022-2023 понастоящем ICGB не предвижда никаква планирана ремонти, които да намалят способността на ICGB да предоставя транспортни услуги.

В случай на непланирана поддръжка и/или извънредни събития, ICGB ще уведоми незабавно пазара чрез публикуване на пазарни съобщения (UMM).

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.