Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερολόγιο Εργασιών Συντήρησης και Έκτακτων Γεγονότων

Προγραμματισμενες εργασιες συντηρησης του συστηματος μεταφορας της ICGB

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) № 715/2009, η ICGB δημοσιεύει σε αυτήν την ενότητα πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης του αγωγού που οδηγούν σε προγραμματισμένες διακοπές αδιάλειπτων υπηρεσιών και διακοπτόμενης χωρητικότητας.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης περιγράφουν τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, τη διάρκειά τους και τον αντίκτυπό τους στην αδιάλειπτη και διακοπτόμενη δυναμικότητα μεταφοράς.

Για το έτος 2022-2023, η ICGB δεν παρέχει καμία προγραμματισμένη επισκευή, η οποία μειώνει τη δυνατότητα της ICGB για να παρέχει υπηρεσίες μεταφορών.

Μετά από μια μη προγραμματισμένη υποστήριξη και/ή αποβίωση της συναλλαγής, η ICGB θα δημοσιεύσει την αγορά που δημοσιεύτηκε στην αγορά (UMM).

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.