Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφορίες Τιμολογήσεων

Το τιμολόγιο του ICGB είναι ένα ποσό σε EUR/kWh/Ημέρα/Περίοδο αερίου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων χωρητικότητας για κρατήσεις δεσμευμένης/δεσμευμένης χωρητικότητας.

Το ύψος της εξαρτάται από:

  • το είδος του δεσμευμένου προϊόντος δυναμικότητας, και
  • το σημείο εισόδου ή εξόδου όπου δεσμεύθηκε η δυναμικότητα

Εκτός από τις τιμολογημένες χρεώσεις για την μεταφορά φυσικού αερίου, οι shippers πρέπει επίσης να καταβάλλουν τέλος εγγραφής και τέλος για την χρήση του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών.

Tariffs for 2023

   

Coefficient

   

1,0

1,1

1,2

1,3

Type of product

IP

ANNUAL

QUARTERLY

MONTHLY

DAILY

Firm Forward Flow

Entry Komotini ICGB - TAP

0.102935

0.028307

0.010293

0.000367

Entry Komotini ICGB - DESFA

0.102935

0.028307

0.010293

0.000367

Exit Stara Zagora ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.502565

0.138205

0.050256

0.001790

Exit Kardzhali

0.502565

0.138205

0.050256

0.001790

Interruptible Forward Flow

Entry Komotini ICGB - TAP

0.092641

0.025476

0.009264

0.000330

Entry Komotini ICGB - DESFA

0.092641

0.025476

0.009264

0.000330

Exit Stara Zagora ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.452308

0.124385

0.045231

0.001611

Interruptible Reverse Flow

Entry Stara Zagora ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.075385

0.020731

0.007538

0.000268

Exit Komotini ICGB - TAP

0.015440

0.004246

0.001544

0.000055

Exit Komotini ICGB - DESFA

0.015440

0.004246

0.001544

0.000055

Tariffs are per Capacity products in ЕUR/kWh/Gas day/Runtime for Year 2024

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.