Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφορίες Τιμολογήσεων

Η τιμολόγηση της ICGB είναι ένα ποσό σε EUR/kWh/Ημέρα Ροής Αερίου/Έτος Ροής Αερίου που χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τη χρέωση για τη δέσμευση δυναμικότητας.

Το ύψος της εξαρτάται από:

  • το είδος του δεσμευμένου προϊόντος δυναμικότητας, και
  • το σημείο εισόδου ή εξόδου όπου δεσμεύθηκε η δυναμικότητα

Εκτός από τις τιμολογημένες χρεώσεις για την μεταφορά φυσικού αερίου, οι shippers πρέπει επίσης να καταβάλλουν τέλος εγγραφής και τέλος για την χρήση του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών.

Tariffs for 2022

   

Coefficient

   

1,0

1,1

1,2

1,3

Type of product

IP

ANNUAL

QUARTERLY

MONTHLY

DAILY

Firm Forward Flow

Entry Komotini

0.102935

0.113229

0.123522

0.133816

Exit Stara Zagora

0.502565

0.552822

0.603078

0.653335

Exit Kardzhali

0.502565

0.552822

0.603078

0.653335

Interruptible Forward Flow

Entry Komotini

0.092641

0.101905

0.111169

0.120433

Exit Stara Zagora

0.452308

0.497539

0.542770

0.588000

Interruptible Reverse Flow

Entry Stara Zagora

0.705385

0.082924

0.090462

0.098001

Exit Komotini

0.015440

0.016984

0.018528

0.200072

Tariffs are per Capacity products in ЕUR/kWh/Gas day/Year/ for Gas Year 2022/23

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.