Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ του αγοραστή

Pursuant to §12 of the Transitional and Final Provisions of the Law on Measures and Actions during the State of Emergency, declared by a decision of the National Assembly of 13 March 2020 and for overcoming consequences, of 14 June 2020 the use of the Centralized Automated Information System "Electronic public procurement" (CAIS EOP) is mandatory for the sectoral contracting authorities in the award and implementation of all public procurement.

In this regard, ICGB AD notifies the interested parties that all procedures for conducting and awarding public procurement will be carried out only through CAIS EOP through the Buyer's Profile at the following address

Public Procurement Procedures before June 2020

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.