Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επαγγελματική σταδιοδρομία στην ICGB

Η συμβολή των εργαζομένων μας είναι θεμελιώδης στην επιτυχία της ICGB.

Και προσφέρουμε στους εργαζομένους μας την ευκαιρία να γίνουν μέλη μίας διεθνούς ομάδας παγκοσμίου κλάσης, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο ενός διεγερτικού και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.

Απασχολούμε πεπειραμένα και αφοσιωμένα στελέχη που αναζητούν ρόλο σε μία δυναμική εταιρεία και έχουν μακροπρόθεσμο στόχο να παραμείνουν μέλη της ομάδας μας. Και οι άνθρωποί μας είναι υπερήφανοι τόσο για τον τρόπο λειτουργίας, όσο και για την κληρονομιά της ICGB.

Επιδίωξή μας στην ICGB είναι να εντοπίζουμε, να προσελκύουμε και να κρατάμε κοντά μας τους υποψήφιους με τα περισσότερα προσόντα και να τους προσφέρουμε εξαιρετικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Προσφέρουμε ενδιαφέρουσες προκλήσεις για άτομα που επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας ομάδας που λειτουργεί με ασφάλεια έναν αγωγό φυσικού αερίου παγκοσμίου κλάσης, ο οποίος διασχίζει τρεις χώρες και υπερπόντια εδάφη.

Η ICGB εγγυάται μια δίκαιη διαδικασία πρόσληψης εστιάζοντας τις προσπάθειές της στη διατήρηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι διακρίσεις δεν είναι αποδεκτές σε καμία μορφή ή σε οποιοδήποτε είδος.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.