Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποδομή

Βασικα Στοιχεια και Αριθμοι

Μήκος του αγωγού φυσικού αερίου

182,6 χλμ
(151 στη Βουλγαρία / 31 στην Ελλάδα)

Διάμετρος των σωλήνων

DN800 (32”/ 813 χιλιοστά)

Δουλεία διέλευσης

30 μ. / 20 μ. ανάλογα με το έδαφος

Τεχνική δυναμικότητα

3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου ετησίως με δυνατότητα αύξησης σε 5 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου ετησίως μετά την κατασκευή σταθμού συμπίεσης.

Βασικες Ημερομηνιες

Έναρξη των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την κατασκευή

28 Οκτωβρίου 2019

Ολοκλήρωση των τεχνικών έργων

Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας

01.10.2022

Κυριες Συμβασεις

Στο Σταδιο Της Κατασκευης

Προμηθευτής σωλήνων

Corinth Pipework's S.A.

Ανάδοχος των εργασιών σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής

AVAX S.A.

Μηχανικός ιδιοκτήτη

Consortium TIBEY

Επίβλεψη κατασκευής

EcoBul Control

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.