Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποβολή Παραπόνων

Φόρμα Παραπόνων

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με την εταιρεία ICGB AD, υπό την ιδιότητά της ως Εργοδότης του έργου.

Η υποβολή καταγγελίας μπορεί να γίνει μέσω e-mail: complaints@icgb.eu, μέσω τηλεφώνου +359 (2) 4513 545 ή συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα καταγγελίας.

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στα βουλγαρικά, αγγλικά ή ελληνικά και ο καταγγέλλων πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς στην καταγγελία τους λόγους για την υποτιθέμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του σχετικά με την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Η ομάδα της ICGB AD θα εξετάσει την καταγγελία και θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της καταγγελίας για πρόσθετες πληροφορίες, εάν είναι απαραίτητο για την επίλυση της υπόθεσης.

Ο σκοπός των καταγγελιών είναι να διερευνήσει το πρόβλημα και να ανταποκριθεί κατάλληλα σε μια καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων που επηρεάζονται από την παρουσία του αγωγού.

Ο μηχανισμός βοηθά επίσης το ICB AD να αποφύγει την επανάληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

Πληροφορίες Καταγγέλοντα

Εάν η καταγγελία υποβάλεττε για άλλο άτομο, παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Εμπιστευτικότητα Καταγγέλοντος

Λάβετε υπόψη ότι εάν το παράπονό σας αφορά άλλο άτομο, το άτομο που χειρίζεται το παράπονό σας θα πρέπει γενικά να αποκαλύψει λεπτομέρειες του παραπόνου σε αυτό το άτομο για να λάβει την απάντησή του.

Το πεδίο δεν μπορεί να είναι κενό.
Το πεδίο δεν μπορεί να είναι κενό.
Γυναίκα
Άνδρας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σημειώστε πώς θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Καταχωρίστε επίσης έναν επιπλέον αριθμό τηλεφώνου κάποιου κοντινού σας προσώπου.

Πρόσθετος τηλεφωνικός αριθμός συγγενή ή κοντινού προσώπου (σε περίπτωση που δε μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας)
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!
Παρακαλώ επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας σας.

Πληροφορίες σχετικές με το είδος της καταγγελίας

Άτομο
Ομάδα Ατόμων
Ένωση/Συναιτερισμός
Κοινωνική Οργάνωση Πολιτών
Δημόσιος Φορέας (π.χ Ίδρυμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Άλλο (προσδιορίστε)

Λεπτομέρειες Καταγγελίας

Εισάγετε μια περιγραφή.
Μοναδική Καταγγελία/Παράπονο
Επαναλαμβανόμενο
Όχι
Ναι
Παρακαλώ υπογράψτε επιλέγοντας.

Δήλωση Συγκατάθεσης και Πληροφοριών

Παρακαλώ εισάγετε τα ονόματά σας.

δια τούτου

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

  1. Έχω ενημερωθεί και συμφωνώ να παρέχω, κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά μου δεδομένα (όπως ονόματα, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. ) στο ICGB AD, ΑΦΜ 201383265, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Βέσλετς 13, Τ.Κ. 1000, Σόφια, σε σχέση με την ιδιότητά μου ως καταγγέλλοντος και την υποβολή και εξέταση του παραπόνου μου σε ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου IGB
  2. Έχω ειδοποιηθεί ότι τα προσωπικά μου δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, άλλων εφαρμοστέων εθνικών πράξεων και των ευρωπαϊκών κανονισμών
  3. Έχω ενημερωθεί για το γεγονός ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών «ευαίσθητων» δεδομένων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν νομικοί λόγοι για αυτό) θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται από την ICGB AD μόνο για τους σκοπούς υποβολής και εξέτασης καταγγελίας. σε θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου IGB
  4. Έχω ενημερωθεί σχετικά με το δικαίωμά μου να αποκτήσω πληροφορίες και να αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ICGB AD. το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων σε περίπτωση αποδεδειγμένης παραβίασης των νόμιμων κανόνων · το δικαίωμα να ζητήσω τη διαγραφή των παράνομα επεξεργασμένων δεδομένων και τη διόρθωση / συμπλήρωση λανθασμένων δεδομένων
  5. Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό ή για συγκεκριμένη περίσταση, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια απόσυρση δεν θα έρχεται σε αντίθεση με νομικές απαιτήσεις και δεν θα εμποδίζει την εξέταση της καταγγελίας
  6. Έχω ενημερωθεί ότι η ICGB AD θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα μου εντός των νόμιμων προθεσμιών ή, ελλείψει τέτοιων προθεσμιών, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η ICGB AD ενόψει των νόμιμων υποχρεώσεων και συμφερόντων της, καθώς και ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων και την ελαχιστοποίησή της ·
  7. Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να υποβάλω καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των νομικών μου δικαιωμάτων και συμφερόντων που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ICGB AD
  8. σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην ICGB AD, θα ειδοποιήσω την εταιρεία εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών
  9. Έχω ενημερωθεί και εκφράζω τη συγκατάθεσή μου για την ICGB AD να παρέχει τα προσωπικά μου δεδομένα, στον απαιτούμενο τόμο και για τους αντίστοιχους σκοπούς, στις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων
Όχι
Ναι
Παρακαλώ υπογράψτε επιλέγοντας.

Διεύθυνση

ICGB AD

Οδός «Γκέοργκ Ουάσιγκτον» Νο.23,
Σόφια 1000
Βουλγαρία

Τηλέφωνο: +359 (2) 4513 545
E-mail: office@icgb.eu

Υπεύθυνος Γραφείου: 
Vladislava.Tsekova@icgb.eu

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.