Преминете към основното съдържание

Профил на купувача

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последици, от 14 юни 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за секторните възложители при възлагането и изпълнението на всички обществени поръчки.

В тази връзка Ай Си Джи Би АД уведомява заинтересованите лица, че всички процедури за провеждане и възлагането на обществени поръчки, ще се осъществява единствено чрез ЦАИС ЕОП чрез Профила на купувача през следния адрес

Процедури с дата на обяване преди месец юни 2020

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.