Преминете към основното съдържание

Тарифна информация

Тарифата на „Ай Си Джи Би“ представлява сума в евро/kWh/газов ден/период, която се използва за изчисляване на таксите за капацитет по заявки за резервиран/заявен капацитет.

Тарифата зависи от:

  • заявения продукт за капацитет
  • входната или изходната точка, в която е заявен резервираният капацитет.

В допълнение към тарифата за транспортиране на природен газ, от търговците се изисква да заплатят регистрационна такса и такса за използване на ВТТ.

Тарифа за 2023

   

Коефицент

   

1,0

1,1

1,2

1,3

Вид продукт

Междусистемна точка

Годишен

Тримесечен

Месечен

Дневен

Твърд поток в права посока

Вход Комотини ICGB - TAP

0.102935

0.028307

0.010293

0.000367

Вход Комотини ICGB - DESFA

0.102935

0.028307

0.010293

0.000367

Изход Стара Загора ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.502565

0.138205

0.050256

0.001790

Изход Кърджали

0.502565

0.138205

0.050256

0.001790

Прекъсваем поток в права посока

Вход Комотини ICGB - TAP

0.092641

0.025476

0.009264

0.000330

Вход Комотини ICGB - DESFA

0.092641

0.025476

0.009264

0.000330

Изход Стара Загора ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.452308

0.124385

0.045231

0.001611

Прекъсваем поток в обратна посока

Вход Стара Загора ICGB - BULGARTRANSGAZ

0.075385

0.020731

0.007538

0.000268

Изход Комотини ICGB - TAP

0.015440

0.004246

0.001544

0.000055

Изход Комотини ICGB - DESFA

0.015440

0.004246

0.001544

0.000055

Тарифите са за капацитетни продукти в ЕUR/kWh/Газов ден/Период за година 2024

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.