Преминете към основното съдържание

Капацитетни продукти

„Ай Си Джи Би“ предлага следните капацитетни продукти: капацитет за твърд поток в права посока, капацитет за прекъсваем поток в права посока и търговски капацитет за поток в обратна посока.

Капацитет за твърд поток в права посока

При достатъчно наличен капацитет потребителите на мрежата могат да закупят следните капацитетни продукти за твърд поток в права посока, съгласно определението на раздел „Мрежов кодекс (МК)“:

 • годишен капацитет за твърд поток в права посока
 • тримесечен капацитет за твърд поток в права посока
 • месечен капацитет за твърд поток в права посока
 • дневен капацитет за твърд поток в права посока

Капацитет за прекъсваем поток в права посока

„Ай Си Джи Би“ предлага дългосрочен и краткосрочен капацитет за прекъсваем поток в права посока в точка на междусистемно свързване, след като наличният капацитет за твърд поток в права посока е вече разпределен посредством търгове за конкретна точка на междусистемно свързване.

 • Годишен капацитет за прекъсваем поток в права посока
 • Тримесечен капацитет за прекъсваем поток в права посока
 • Месечен капацитет за прекъсваем поток в права посока
 • Дневен капацитет за прекъсваем поток в права посока

Капацитетът за прекъсваем поток в права посока се предлага независимо във всяка точка на междусистемно свързване. При това обстоятелство, регистрираните страни трябва да заявят капацитет за прекъсваем поток в права посока отделно, в необходимите входна(и) и/или изходна(и) точка(и).

Капацитет за прекъсваем поток в обратна посока

„Ай Си Джи Би“ предлага прекъсваем поток в обратна посока (виртуален поток) от България към Гърция в съответствие с Мрежовия кодекс на „Ай Си Джи Би“.

Потребителите на мрежата имат възможност да закупят следните продукти за търговски капацитет с обратна посока:

 • Годишен капацитет за прекъсваем поток в обратна посока
 • Тримесечен капацитет за прекъсваем поток в обратна посока
 • Месечен капацитет за прекъсваем поток в обратна посока
 • Дневен капацитет за прекъсваем поток в обратна посока

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.