Преминете към основното съдържание

Търговско диспечиране

Процедурите по търговско диспечиране включват заявки, повторни заявки, уведомления за сделка, съгласуване, балансиране и разпределение.

Заявки

От търговците се изисква да подадат отделни заявки за капацитет в права посока и за търговски капацитет в обратна посока.

Заявките за капацитет в права посока следва да бъдат изпратени отделно за всяка входна и изходна точка, за която даден търговец е резервирал капацитет.

Всяка заявка трябва да съдържа:

  • конкретна входна или изходна точка в системата за транспортиране на „Ай Си Джи Би“
  • код на профила на търговеца
  • код на профила на контрагент на търговеца
  • газов ден, за който се отнася заявката
  • количеството природен газ за транспортиране.

 

Уведомления за сделка

„Ай Си Джи Би“ ще получава и потвърждава уведомления за сделка, които ще бъдат изпълнявани на ВТТ на „Ай Си Джи Би“. Съгласно законовите изисквания, ВТТ на „Ай Си Джи Би“ ще се разполага и ще бъде управлявана на Газов хъб „Балкан“.

Ако търговец/ползвател на мрежата не подаде валидна заявка за точка на междусистемно свързване или валидно уведомление за сделка за конкретен газов ден до крайния срок на заявката, заявените количества на търговеца в тази точка на междусистемно свързване и/или търгуваните от него количества ще бъдат счетени за нулеви.

 

Връзка с отдел Търговско диспечиране:

+35924405693
+35924405694
+35924405695

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.