Преминете към основното съдържание

Акционери

Проектът IGB (Газова междусистемна връзка Гърция-България) се изпълнява от съвместното дружество „Ай Си Джи Би“ АД, регистрирано в България през 2011 г., с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%).

IGI Poseidon S.A.

https://igi-poseidon.com/

Съакционерът IGI Poseidon S.A. е регистриран в Гърция, в който акционери са гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A. (50%).

 

DEPA International Projects S.A.

https://depa-int.gr/en/homepage/

DEPA INTERNATIONAL PROJECTS е създадена през май 2020 г. Създаването й следва приемането на Закон 4643/2019, който изменя Закон 4001/2001 и предвижда, че DEPA S.A ще прехвърли участието си в международни проекти чрез отделяне на ново юридическо лице. Освен поемането на съществуващите проекти на DEPA, новите дейности на компанията включват разработване, изграждане и/или управление на междусистемна инфраструктура за пренос на природен газ. В съответствие с необходимостта от преминаване към по-чисти форми на енергия, компанията разглежда и насърчаването на биогаз, водород и проекти за съхранение, включително в партньорство със стратегически европейски и международни партньори.

 

Edison S.p.A.

https://www.edison.it/en

Edison S.p.A. е водеща компания в Италия и Европа с над 130-годишна история. Тя работи в областта на доставките, производството и продажбата на електроенергия и газ и предоставя услиги е секторите енергетика и екология. Те са интегриран оператор в енергийния сектор: от производството до разпределението и продажбата на електроенергия.

 

Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ)

https://bgenh.com/

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Групата притежава основните предприятия за производство на електроенергия в страната, както и мрежата за пренос на електроенергия и мрежите за пренос и транзит на природен газ. Групата също е общественият доставчик и на електроенергия, и на газ в България и затова е стратегически значимо държавно дружество.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.