Преминете към основното съдържание

Акционери

Проектът IGB (Газова междусистемна връзка Гърция-България) се изпълнява от съвместното дружество „Ай Си Джи Би“ АД, регистрирано в България през 2011 г., с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%).

Съакционерът IGI Poseidon е регистриран в Гърция, в което акционери са гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие със своя устав „Ай Си Джи Би“ АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

IGB беше въведен в експлоатация на 1-ви октомври 2022 г.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.