Преминете към основното съдържание

Акционери

Проектът IGB (Газова междусистемна връзка Гърция-България) се изпълнява от съвместното дружество „Ай Си Джи Би“ АД, регистрирано в България през 2011 г., с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%).

Съакционерът IGI Poseidon е дружество, регистрирано в Гърция, в което акционери са гръцката публична газова корпорация DEPA SA (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие със своя Устав, „Ай Си Джи Би“ АД ще бъде собственик на газопровода IGB и ще финансира реализацията му, ще разпределя капацитета му и ще получава приходи от транспортирането на природен газ.

Нормативно установеният статут на IGB е уреден с решение за освобождаване от изискванията за регулиран достъп на трети страни. Крайният срок за завършване изграждането на интерконектора е 18 месеца след започване на строителните дейности.

Очаква се IGB да бъде въведен в експлоатация през 2022 г.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.