Преминете към основното съдържание

Местни собственици и ползватели на земи

План за възстановяване на поминъка (ПВП)

Планът за възстановяване на поминъка (ПВП) е разработен с цел установяването на принципи за справяне с потенциалното влияние в резултат от загуба на поминъка при реализацията на проекта за газова междусистемна връзка Гърция-България и през целия жизнен цикъл на газопровода.

Основните цели на ПВП са:

 • Да осигури пълно съответствие с националното законодателство на България и Гърция и със стандартите на ЕИБ
 • Да осигури справедлива компенсация за земеделската продукция, която се основава на пазарна стойност и се изплаща при приключване на строителните дейности на всяка отделна строителна площадка. В стойността на компенсацията ще бъдат изложени и всички разходи във връзка със сделката
 • Да осигури компенсации за изоставената земя – части от земеделски парцели, които са станали икономически неизгодни вследствие на проекта
 • Да определи справедлива сума като компенсация, която да е приемлива за засегнатите лица, посредством справедливи пазарни оценки или преговори
 • Всички засегнати лица ще имат достъп до Механизма за подаване на оплаквания към проекта, както и достъп до правосъдие
 • Да осигури успешно възстановяване на временно използваните земи по време на строителството за засегнатите ползватели на земите
 • Да осигури ефикасен мониторинг на засегнатите от проекта лица, които претърпяват временна загуба на земи, активи и икономически средства
 • Да осигури адекватни средства за подпомагане на поминъка, по-конкретно за домакинствата и общностите, които са пряко повлияни по отношение на достъпа до земите и реколтата
 • Гарантиране, че ползите от проекта като осигуряване на постоянна заетост, обучение или други възможности, ще бъдат прилагани към засегнатите от проекта лица

Мониторинг

За да осигури успешното прилагане на горепосочените цели, „Ай Си Джи Би“ е установило вътрешна система за мониторинг, която се състои от следното:

 • Определен екип за вътрешен мониторинг, който се състои от представители на служителите на „Ай Си Джи Би“, отговарящи за връзките с общностите и в двете страни домакини
 • Мониторинг на възстановяването на поминъка за всеки земеделски парцел в рамките на периода от три години след предоставяне на компенсация.

 • Поддържане на документален архив, в който се съдържа първоначална информация за поминъка, както и данни, получени по време на мониторинг през фазата на строителство.
 • Осигуряване на подпомагане на поминъка, стартиращо от момента на строителството и продължаващо за период от три години по време на експлоатацията, като се цели възстановяването и дори подобрение на дейностите за осигуряване на поминък чрез обработване на земеделски земи, които са засегнати от проекта.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.