Преминете към основното съдържание

Обадете се, преди да копаете

Неоторизираните работни дейности, извършвани в зоната с ограничена собственост около газопровода или в близост до съоръженията на газопровода, може да застрашат безопасността на извършваните по газопровода дейности.

Не подценявайте който и да било инцидент. Моля, докладвайте своевременно.

Обадете се

Преди да копаете или да предприемете дейности в зоната с ограничена собственост на „Ай Си Джи Би“, която се определя като район от 4 метра от всяка страна на газопровода (4 + 4, общо 8 м), обадете се на:

  • + 359 889 220 231 за България
  • + 359 886 005 144 за Гърция

Свържете с „Ай Си Джи Би“

Необходимо е да се свържете с „Ай Си Джи Би“ за получаване на съгласие поне три седмици преди да предприемете каквито и да било работни дейности в близост до газопровода или неговите прилежащи съоръжения.

Ние ще проверим дали газопроводът преминава през ваша собственост или в района на планираните работни дейности.

Необходимо е да ни кажете:

  • какво е естеството на работните дейности, които възнамерявате да предприемете
  • кадастралния номер на парцела, за който се отнасят те
  • план за местоположение на работните дейности, които възнамерявате да предприемете
  • предлаганата дата за начало на работните дейности, които възнамерявате да предприемете
  • информация за контакт с вас.

Изискване за съдействие

Възможно е да се изисква подписан договор за пресичане за някои планирани работни дейности, пресичащи зоната с ограничена собственост на газопровода. Това се отнася до инфраструктурни проекти, които пресичат газопровода, напр. път, магистрала, жп линия, друг газопровод или други пресичащи инфраструктурни проекти.

Всички трети страни трябва да се свържат с „Ай Си Джи Би“, за да изискат съдействие от отговорник за установяване местоположението на линия, най-малко две седмици преди предприемането на каквито и да било работни дейности.

„Ай Си Джи Би“ ще се увери, че активите са правилно идентифицирани и маркирани, така че да бъдат предпазени съоръженията на дружеството, служителите му, обществеността и околната среда. Само компетентни и обучени лица може да предприемат дейности по маркиране на линии.

Ако станете свидетели на повредени или премахнати стълбове за маркировка, обадете се на телефонните номера по-горе.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.