Преминете към основното съдържание

Безопасност в близост до газопровода

4 метра от всяка страна на газопровода, 4 + 4 м или общо 8 м

В Зоната с ограничена собственост

Собствениците и ползвателите на земи трябва да спазват следното, за да се гарантира, че „Ай Си Джи Би“ АД винаги има достъп до газопровода. 

На собствениците и ползвателите на земи се разрешава:

 • да водят животни на паша
 • засяване и наторяване на повърхностния слой на почвата
 • отглеждане на растения с корени, навлизащи не по-дълбоко от 60 сантиметра
 • извършване на контрол върху паразитни растения и/или растителност.

На собствениците и ползвателите на земи НЕ се разрешава:

 • строеж на сгради от каквото и да е естество
 • отглеждане на растения с дълбоки корени, навлизащи по-дълбоко от 60 сантиметра
 • сондиране, риголване и/или изкопаване на кладенци
 • подземно монтиране на тръби на дълбочина над 50 сантиметра
 • всякакъв вид промени в морфологията на земята (напр. дълбока оран, изкопни работи, насипване на чакъл, създаване на езера)
 • строителство на нови пътища.

20 метра от всяка страна на газопровода; 20 + 20 м или общо 40 м

В зоната с ограничение за застрояване

На собствениците и ползвателите на земи НЕ се разрешава:

 • строеж на сгради от каквото и да е естество
 • монтиране на отходни системи, променящи морфологията на земята.

Извършване на работни дейности в близост до газопровода

Всякакъв вид работни дейности, извършвани в близост до газопровода от собствениците и ползвателите на земи, както и от подизпълнители или други организации, като например местни доставчици на комунални услуги, трябва да бъдат планирани и изпълнявани внимателно, в съответствие с изискванията за безопасност на „Ай Си Джи Би“.

Всяко лице, което извършва работни дейности в близост до газопровода, трябва да предприеме всички необходими предпазни мерки във връзка с тях, включително:

 • да идентифицира и да управлява всякакъв вид опасности
 • да планира работата по ефикасен начин
 • да се свърже предварително с „Ай Си Джи Би“, за да се гарантира, че газопроводът е засечен, идентифициран и маркиран
 • да извършва изкопни дейности по безопасен начин (не се разрешава извършването на изкопни работи с механична техника в рамките на зоната с ограничена собственост около газопровода).

Огради

Огради могат да пресичат газопровода, но те трябва:

 • да бъдат построени от дърво
 • да бъдат с дълбочина на строителството под 500 милиметра
 • да пресичат газопровода само перпендикулярно.

Оградите, пресичащи газопровода НЕ трябва:  

 • да бъдат построени от бетон или тухли
 • да имат оградни стълбове или друг вид стълбове, разположени директно над оста на газопровода

Оградите не може да минават паралелно на оста на газопровода и в рамките на четири метра от оста на газопровода.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.