Преминете към основното съдържание

Техническа поддръжка

Газопроводът IGB е изграден спрямо международните стандарти за безопасност, като са използвани висококачествени материали.

Нашата програма за поддръжка през целия жизнен цикъл използва набор от мониторингови методи за ранно предупреждение при влошаване на характеристиките или при повреда.

Персоналът на „Ай Си Джи Би“ контролира редовната поддръжка, проверка и изпитване на оборудването по цялата дължина на газопровода и неговите съоръжения.

Културата на „Ай Си Джи Би“ за безопасност, надеждност и ангажимент към опазването на околната среда изисква внимателен мониторинг на системите, сред които електрозахранващата, противопожарната система и системата за детекция на газ, изолиращите клапани и системата за сигурност наред с останалите дейности и системи.

Учреденото за газопровода право на преминаване се охранява пеша, с превозни средства и по въздух. В допълнение, целостта на газопровода се проверява посредством инвазивни и неинвазивни техники с цел идентифициране на аномалии.

Извършват се редовни измервания за проверка на движенията на земната кора, промени в геометрията и плътността на газопровода или нарушаване на облицовката.

За да предотврати повреда в газопровода от страна на трети лица, „Ай Си Джи Би“ провежда кампания за превенция, образоване и активно осведомяване за собствениците и ползвателите на земи по трасето на газопровода.

В случай че се налага извършване на ремонтни дейности, „Ай Си Джи Би“ е разработило подробна стратегия за ремонтни дейности. Съществуват програма за реакция и процес за подходяща намеса при различните нива инциденти до потенциално най-сериозните от тях. „Ай Си Джи Би“ разполага с висококвалифициран технически екип, който е на разположение по всяко време, в готовност да се заеме с разрешаването на потенциални проблеми или инциденти.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.