Преминете към основното съдържание

REMIT

Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT)

„Ай Си Джи Би“ е регистрирано като Участник на пазара (УП) в съответствие с изискванията на член 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. „Ай Си Джи Би“ не е регистрирано като регистриран механизъм за докладване (РМД) съгласно изискванията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

„Ай Си Джи Би“ има правото да докладва на ACER единствено данни, които попадат в обхвата от задължения на ОПС в съответствие с член 3.1.(б)(i) и член 9.2 от Регламент (ЕС) № 1348/2014.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.