Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναγνώριση και αντιμετώπιση τυχόν διαρροής αερίου

Αναγνώριση τυχόν Διαρροής Αερίου

Τυχόν διαρροή φυσικού αερίου αναγνωρίζεται με την όραση, την ακοή ή την όσφρηση.

Όραση: φωτιά στο επίπεδο του εδάφους, αποχρωματισμός βλάστησης, νερό που κοχλάζει, στεγνό και ραγισμένο έδαφος, σύννεφο ατμού, εκτίναξη χώματος και άλλων υλικών από τρύπα στο έδαφος ή μηχανική ζημιά στον αγωγό.

Ακοή: δυνατός ήχος σαν βόμβος, σφύριγμα ή βοή.

Οσμή: το ξηρό φυσικό αέριο που μεταφέρει η ICGB είναι άοσμο. Σε περίπτωση που υπάρχει στον αέρα μυρωδιά, τότε αυτό δεν έχει καμία σχέση με την μεταφορά φυσικού αερίου της ICGB.

Αντιμετώπιση τυχόν Διαρροής Αερίου

Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι υπάρχει διαρροή αερίου, είναι επιτακτικό όλες οι ενέργειες αντιμετώπισης (είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είτε από το διαχειριστή του συστήματος, είτε από εργολήπτριες εταιρείες της ICGB) να εξασφαλίσουν ότι ΔΕΝ υπάρχουν πηγές ανάφλεξης στην περιοχή, διότι το φυσικό αέριο είναι πολύ εύφλεκτο.

Σε περίπτωση συμβάντος, θα πρέπει να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας:

  • τουλάχιστον 250 μέτρων αν το αέριο έχει αναφλεγεί,
  • και 550 μέτρων αν δεν έχει αναφλεγεί.

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας θα πρέπει να τηρείται αδιάλειπτα, ώσπου ειδικός της ICGB να επιβεβαιώσει το μέγεθος και την πίεση της ενδεχόμενης διαρροής.

αν υπάρχει υποψία διαρροής αερίου

Τι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ αμέσως από την περιοχή με τα πόδια.

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ από τον αγωγό, σε ασφαλή απόσταση (550+ μέτρα) και αντίθετα από την κατεύθυνση του αέρα).

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ότι δεν υπάρχουν πιθανές πηγές ανάφλεξης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, ραδιοφωνικού εξοπλισμού, τσιγάρων/αναπτήρων/σπίρτων, και μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ άλλους ανθρώπους και να τους ζητήσουμε να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Όταν βρεθούμε σε ασφαλή απόσταση, ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜ τις γραμμές έκτακτης ανάγκης της ICGB

αν υπάρχει υποψία διαρροής αερίου

Τι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΔΕΝ προσπαθούμε να εντοπίσουμε την πηγή της διαρροής.

ΔΕΝ βάζουμε μπροστά οχήματα ή μηχανήματα στην περιοχή.

ΔΕΝ ανάβουμε φλόγα και δεν προκαλούμε άλλη πηγή ανάφλεξης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το άναμμα σπίρτου, τη δημιουργία καπνού, κλπ.

ΔΕΝ παραβιάζουμε την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας (τουλάχιστον 250 μέτρα αν το αέριο έχει αναφλεγεί, και 550 μέτρα αν δεν έχει αναφλεγεί).

ΔΕΝ χρησιμοποιούμε τηλέφωνα ή ηλεκτρικές συσκευές, εκτός αν βρισκόμαστε σε ασφαλή απόσταση.

ΔΕΝ προσπαθούμε να σβήσουμε φωτιά που έχει προκληθεί από ανάφλεξη φυσικού αερίου. Περιμένουμε την πυροσβεστική και τους άλλους κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες των άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

ΔΕΝ στεκόμαστε στην κατεύθυνση που φυσάει ο αέρας.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.