Преминете към основното съдържание

Новини

ICGB стартира процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB

Процедурата е разделена на две основни фази и се провежда в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи. Независимият преносен оператор ICGB, отговарящ за управлението и търговската експлоатация на газопровода IGB, стартира задължителна процедура за оценка на пазарното търсене за добавен капацитет съгласно Регламент (ЕС) 2017/459 (NC CAM). Процесът е разделен на две основни фази – необвързваща и обвързваща фаза, и е с продължителност около две години. Той ще бъде реализиран в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи „Булгартрансгаз“ (България), DESFA (Гърция) и Трансадриатическия газопровод (TAP). Процедурата ще изследва дали е налице необходимият пазарен интерес, който да обоснове увеличаването на техническия капацитет на интерконектора Гърция-България.

Прилагане на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2022/2576 от 19 декември 2022 г. относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ

На основание съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България (КЕВР) и Регулаторния орган за енергия на Република Гърция (РАЕ)  от март 2023 (по-нататък Решението) за прилагане на чл. 14, параграф 7, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2022/2576 от 19 декември 2022 г. относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ (по-нататък Регламента), Ай Си Джи Би АД, като оператор на газопреносна система прилага механизъм за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“ (FDA UIOLI) в точките на Междусистемно свързване в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/459 от 16-ти март 2017 година и предвид точка 2.2.3 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.