Преминете към основното съдържание

Уведомление за началото на търговската експлоатация на точката на междусистемно свързване Комотини DESFA-ICGB

Имаме удоволствието да Ви информираме, че планираната дата за начало на търговската експлоатация е определена за 1 юли 2024 г., на която дата ICGB може да предоставя преносни услуги на ползвателите на мрежата на IGB за точка на междусистемно свързване Komotini (21Z0000000005398 KOMOTI-DESFA/IGB) 

Моля, имайте предвид, че началото на търговската експлоатация може да бъде отложено поради събитие или обстоятелство (или комбинация от събития и/или обстоятелства) извън разумния контрол на ICGB.  

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителни разяснения, моля, не се колебайте да се свържете с нашия търговски екип.  

Благодарим Ви за съдействието. 

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.