Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Notification of the Commercial Operation Start of IP Komotini DESFA-ICGB

We are pleased to inform you that the scheduled date for the commencement of commercial operations is set for the 1st of July 2024 on which date ICGB may provide transportation services to the IGB Network Users 

Please be advised that the commencement of commercial operations might be subject to a delay due to an event or circumstance (or a combination of events and/or circumstances) beyond the reasonable control of ICGB.  

If you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact our Commercial team. 

Thank you for your cooperation. 

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.