Преминете към основното съдържание

Новини

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева с награда за водеща роля в енергийния сектор за Централна и Източна Европа

ICGB вече предлага успешно капацитет и за количества, които ще идват от LNG терминала в Александруполис, създавайки по-гъвкави възможности за навлизане на нови доставчици на местния пазар. Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева беше удостоена с отличие за водеща роля в енергийния сектор на наградите CEENERGY NEWS 2023. Церемонията се проведе в Будапеща, Унгария, в рамките на 4-тата годишна среща на върха за климата. Георгиева получи специалната медийна награда за вдъхновяваща лидерска фигура в енергийния сектор за работата си по реализацията и търговската експлоатация на интерконектора Гърция-България. Популяризирането на по-устойчиви енергийни решения, подкрепата за енергийния преход, енергийната сигурност и активната, прозрачна комуникация с национални и международни медии относно дейността на ICGB са част от мотивите на журито за присъждане на отличието.   

Обвързващата фаза за разширяване на капацитета на газопровода IGB е планирана за юли 2024 г.

Капацитетът на междусистемната газова връзка Гърция-България може да бъде увеличен от сегашните 3 млрд. куб. м годишно до общо 5 млрд. куб. м годишно още през 2025 г. Процесът за добавен капацитет вече тече от лятото на тази година, като следващите стъпки към финализирането му се осъществяват от ICGB в координация с операторите на преносни системи в съседство. "С приключването на необвързващата фаза на процеса получихме индикации за значителен пазарен интерес към разширяването на капацитета на газопровода. Обвързващата фаза е планирана през юли 2024 г. - когато търговците на енергия и доставчиците на газ ще могат да декларират сериозен, обвързващ ангажимент към резервиране на капацитет", заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева по време на срещата на операторите на преносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария).

Над 16,4 милиона MWh са пренесени през IGB за първата година от експлоатацията на газопровода

Над 16,4 млн. MWh са пренесени през интерконектора Гърция-България през първата година на търговска експлоатация. Газопроводът стартира дейност в първия ден от изминалата газова година на 1 октомври 2022 г., осигурявайки нов маршрут за сигурни, диверсифицирани доставки на природен газ за България и по-широкия регион. „През изминалата година ICGB успя да осигури непрекъснат газов поток, системно отговаряйки на изискванията на потребителите на мрежата за заявени количества – всеки ден, без изключения. Това постижение се дължи на стриктното прилагане на нашите оперативни процедури, но също така и на отдадения екип от изключителни професионалисти, които работят в ICGB“, заявиха изпълнителните директори на преносния оператор Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Успешно завърши необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на газопровода IGB

Независимият преносен оператор ICGB обяви успешно приключване на необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на интерконектора Гърция-България. Процесът стартира през месец юли с проучване на пазарния интерес към увеличаване на общия технически капацитет на газопровода IGB. „Пазарният интерес за няколко последователни газови години е близо два пъти по-висок от първоначалните ни очаквания. Въпреки че засега тези индикации не са обвързващи за търговците, това е успешна първа стъпка към потенциално разширяване на капацитета на IGB от настоящите 3 млрд. м3/година на 5 млрд. куб. м/г.“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на интерконектора с представители на преносни оператори от региона в рамките на събитие в Солун, посветено на Вертикалния газов коридор.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.