Преминете към основното съдържание

ICGB провежда годишни търгове за капацитет на интерконектора Гърция-България

Независимият преносен оператор ICGB ще проведе годишни търгове за капацитет на газовата връзка между Гърция и България на 1-ви юли.

Ще се предлагат количества за пет последователни газови години, а капацитетът варира за различните точки на междусистемно свързване – съответно с мрежите на българския оператор „Булгартрансгаз“, гръцкия DEFSA и Трансадриатическия газопровод (TAP).

За предстоящата газова година 2024/2025 ICGB ще предложи на конкурентни търгове свободния капацитета на двете точки в Гърция, възлизащ на 1 161 784 139 нм3/год. или 37 333 058 кВтч/д/г. За точката на междусистемно свързване в България ще бъде офериран свободен капацитет в размер на 1 027 334 020 нм3/год. или 33 012 605 кВтч/д/г.

Търговците ще могат да запазват предварително капацитет за пренос на количества, които ще постъпват от терминала за втечнен природен газ при гръцкия град Александруполис след въвеждането му в търговска експлоатация.

Процедурите ще се проведат на две независими търговски платформи – RBP и PRISMA. По-малко от две години след началото на търговска експлоатация интерконекторът вече има над 40 регистрирани ползватели, които могат да участват в предстоящите търгове.

IGB има общ капацитет от 3 млрд. куб м. годишно, като близо 1 млрд. е резервиран в рамките на 25-годишен договор за азерски газ. Газопроводът допринася за обезпечаване на над 50% от вътрешната консумация на природен газ на България в зимните месеци и достига до 80% през летния сезон.

В момента компанията оператор ICGB провежда процедура за изследване на пазарния интерес към увеличаване на общия капацитет до 5 млрд. куб м. годишно. Това ще позволи преноса на по-големи количества природен газ, подсигурявайки допълнително вътрешното потребление на страната и затвърждавайки ролята на България за транзит към трети страни. Обвързващата фаза на процеса ще се проведе след годишните търгове, като срокът за подаване на документи за регистрация изтича в края на деня днес - 24 юни. Всички заинтересовани страни могат да попълнят заявки за участие на сайта на оператора https://www.icgb.eu/bg/. "Насърчаваме всички заинтересовани страни да подадат документи, тъй като това е ключова стъпка за енергийната независимост на региона", отбелязват изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.