Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ICGB will be auctioning available capacity on the IGB pipeline starting from gas day October 1st 2022

The Greece – Bulgaria interconnector begins operations with a total capacity of 3 bcm/y. About half of it – 1.57 bcm/y, have already been booked under long-term agreements reaching up to 25 years.

The remaining available capacity will be offered through auctions on two of the leading capacity booking platforms – PRISMA and RBP. ICGB has already signed contracts with both platforms and has been registered as a TSO.

All auctions will be performed according to the ENTSOG Auction Calendar as follows

For the interconnection point at Komotini between the Trans Adriatic Pipeline (TAP) and the IGB pipeline, ICGB will be offering the following capacity products on PRISMA:

  • Firm Forward Flow entry capacity
  • Interruptible Reverse Flow exit capacity

For the interconnection point at Stara Zagora between the network of Bulgartransgaz and the IGB pipeline, ICGB will be offering the following capacity products on RBP:

  • Firm Forward Flow exit capacity
  • Interruptible Reverse Flow entry capacity

All interested parties are invited to register according to the procedure published on How to become a network user.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.