Преминете към основното съдържание

АЙ СИ ДЖИ БИ АД ще проведе на търг за наличния свободен капацитет на тръбопровода IGB, започвайки от газовият ден на 1 октомври 2022 г.

Всички търгове ще се провеждат съгласно Тръжния календар на ENTSOG, както следва:

За точката на междусистемно свързване на ICGB с DESFA и Трансадриатическия газопровод (TAP) в Комотини, ICGB ще предлага следните продукти на PRISMA:

  • Входен твърд капацитет (в права посока)
  • Изходен прекъсваем капацитет (в обратна посока)

За точката на междусистемно свързване в Стара Загора между мрежата на „Булгартрансгаз“ и газопровода IGB, ICGB ще предлага следните продукти през RBP:

  • Изходен твърд капацитет (в права посока)
  • Входен прекъсваем капацитет (в обратна посока)

Всички заинтересовани страни са поканени да се регистрират съгласно процедурата, публикувана в Как да станете потребител на мрежата.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.