Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ICGB’s #sustainability goals are embedded in its strategy, values and objectives

ICGB’s #sustainability goals are embedded in its strategy, values and objectives. The project company has various programmes and plans in place to address environmental, social and cultural dimensions. To embed these sustainability commitments into the everyday activities of #ICGB and its people, the company has developed a dynamic environmental, social management system (ESMS).
As evidence to ICGB's commitments and in accordance with the requirements of European Investment Bank, in week 42, the ESMS system was fully examined by third-party auditors from RSK Ltd. Although the #ESMS is quite young, its achievements for its short lifetime are remarkable and this was highlighted by the auditors as well. The management system will be continuously developed together with ICGB's partners AVAX S.A and CONSORTIUM "TIBEY" in order to achieve the project's aims to interact with the #environment and #society with the outmost respect and care, demonstrating ICGB's responsibility for people and the planet. Therefore, 5 more third-party audits will be conducted during the #construction phase and 4 during the operational phase, so stay tuned for more information.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.