Преминете към основното съдържание

Целите на ICGB за устойчивост (#sustainability) са заложени в нейната стратегия, ценности и цели

Целите на ICGB за устойчивост (#sustainability) са заложени в нейната стратегия, ценности и цели. Проектната компания има различни програми и планове за справяне с екологичните, социалните и културните аспекти. За въвеждане на целите за устойчивост в ежедневните дейности на #ICGB и мотивацията на хората, компанията е разработила динамична система за управление на околната среда и социална отговорност (ESMS). Като доказателство за ангажиментите на ICGB и в съответствие с изискванията на Европейската инвестиционна банка, през седмица 42, системата ESMS беше изцяло проверена и одитирана от RSK Ltd. Въпреки, че системата #ESMS е твърде нова, одиторите регистрираха сериозните й постиженията за краткия период на действието й. Системата за управление ще бъде непрекъснато развивана съвместно с партньорите на ICGB AVAX S.A и CONSORTIUM "TIBEY", за да се постигнат целите на проекта да взаимодейства с околна среда (# environment) и общество (#society) с изключително уважение и грижа, демонстрирайки отговорността на ICGB за хората и планетата. Поради това ще бъдат проведени още 5 одита на трети страни по време на фазата строителство (#construction) и 4 по време на фазата на експлоатация, така че следете за повече информация.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.