Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ICGB διενεργεί ετήσιες δημοπρασίες χωρητικότητας για τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας

Ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς φυσικού αερίου ICGB διεξάγει ετήσιες δημοπρασίες χωρητικότητας για τον αγωγό διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (IGB) την 1η Ιουλίου.

Ποσότητες θα προσφερθούν για πέντε διαδοχικά έτη φυσικού αερίου με τη χωρητικότητα να διαφέρει για τα σημεία διασύνδεσης - με τα δίκτυα του Βούλγαρου διαχειριστή Bulgartransgaz, του ελληνικού διαχειριστή ΔΕΦΣΑ και του Aδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline - TAP).

Για το προσεχές έτος φυσικού αερίου 2024/2025, η ICGB θα προσφέρει μέσω ανταγωνιστικών δημοπρασιών τη διαθέσιμη χωρητικότητα των δύο σημείων διασύνδεσης στην Ελλάδα που ανέρχεται σε 1.161.784.139 Nm3/έτος ή 37.333.058 Kwh/d/y. Η διαθέσιμη χωρητικότητα των 1.027.334.020 Nm3/έτος ή 33.012.605 Kwh/d/y θα προσφερθεί για το σημείο διασύνδεσης στη Βουλγαρία.

Οι εταιρείες εμπορίας αερίου θα μπορούν να δεσμεύουν χωρητικότητα εκ των προτέρων για τη μεταφορά ποσοτήτων που θα ρέουν από τον τερματικό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του τελευταίου.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις δύο ανεξάρτητες πλατφόρμες κράτησης χωρητικότητας, RBP και PRISMA. Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, ο διασυνδετήριος αγωγός IGB έχει ήδη πάνω από 40 εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στις προσεχείς δημοπρασίες.

Ο IGB έχει συνολική χωρητικότητα 3 bcm/έτος με σχεδόν 1 bcm να έχει δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με βάση 25ετείς συμβάσεις για φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Ο αγωγός συμβάλλει στην προμήθεια άνω του 50% της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου της Βουλγαρίας κατά τους χειμερινούς μήνες και έως και το 80% κατά τη θερινή περίοδο.

Η εταιρεία διαχείρισης ICGB διεξάγει επί του παρόντος διαδικασία αυξητικής χωρητικότητας, αξιολογώντας το ενδιαφέρον της αγοράς για την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του αγωγού σε 5 bcm/έτος. Αυτό θα επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας περαιτέρω την εγχώρια κατανάλωση της Βουλγαρίας. Επίσης, ενισχύει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικού κόμβου προς τρίτες χώρες και τον αυξανόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Η δεσμευτική φάση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά τις ετήσιες δημοπρασίες και η προθεσμία υποβολής εγγραφών είναι μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα – 24 Ιουνίου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του διαχειριστή https://www.icgb.eu. «Ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση καθώς η επέκταση της χωρητικότητας του IGB αυτό είναι ένα βασικό βήμα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής», σημείωσαν οι Εκτελεστικοί Διευθυντές της ICGB, Γιώργος Σάτλας και Tεοντόρα Γκεοργκίεβα.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.