Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Update regarding the commercial operation of IP Komotini DESFA-ICGB

Please be advised that the commercial operation, previously scheduled to start on the 1st of July 2024, is postponed.  

We are actively working with the relevant authorities and stakeholders to expedite this process. We anticipate providing an update on the commercial operation soon and will inform you promptly of any relevant developments. 

If you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact our Commercial team.  

Thank you for your cooperation. 

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.