Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Implementation of Article 14 of the Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders

Based on Joint Decision of the Energy and Water Regulatory Commission of the Republic of Bulgaria (EWRC) and Regulatory Authority for Energy of the Republic of Greece (RAE) from March 2023 (hereinafter the Decision) on implementing Art. 14, paragraph 7, “a” of the Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders (hereinafter the Regulation) the gas transmission system operator ICGB AD applies a firm day ahead use-it or lose-it  (FDA UIOLI) mechanism at Interconnection Points in accordance with Commission Regulation (EU) 2017/459 of March 16, 2017, and in consideration of point 2.2.3 of Annex I of Regulation (EC) No. 715/2009.

The Decision of EWRC and RAE is available here in English.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.