Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ICGB has set a successful start of the year with the utilization of the second tranche of the #EIB funding in the amount of EUR 30 million

ICGB has set a successful start of the year with the utilization of the second tranche of the #EIB funding in the amount of EUR 30 million. With the timely completion of the line pipe production and deliveries and the ongoing progress of the #EPC contractor, the project company has utilized the second tranche of the European Investment Bank loan.

At the same time, ICGB continues following strictly the #environmental and social requirements set by the bank and has undergone successfully the first environmental and social #audit executed by an external company appointed for the purpose – RSK. The process was finalized recently and the RSK team has confirmed that the project company implements and observes the required measures in all day-to-day work and operations.

#ICGB is committed to completing the strategic gas #interconnector with respect to local and EU #regulations and with great care for the environment .

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.