Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ICGB AD will organize and conduct an auction for the natural gas purchase for technical needs on October 27, 2022

Dear partners,

In relation to the purchase of natural gas for the technological needs of the Greece-Bulgaria interconnector, ICGB AD will organize and conduct an auction for the purchase of the required quantities on the GAS HUB BALKAN EAD platform.

The starting date for the auction is October 27, 2022, from 09:00 to 12:00 local time (Sofia). You can find detailed information about the rules of the tender and the draft contract for the purchase of natural gas in the documents attached to this announcement.

 

For additional information and questions:

e-mail: office@icgb.eu

Phone: +359 (2) 4513 545

Fax: +359 (2) 9250 392

 

e-mail: commercial@icgb.eu

Slav Nikolov - Market Research Manager (+359 889 218 202)

Zhivko Georgiev - Commercial Operations Manager (+359 884 663 925)

 

AUCTION RULES

CONTRACT

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.