Преминете към основното съдържание

Това е важен и напрегнат период за Междусистемната газова връзка Гърция-България #interconnector, в който проектът бележи още един месец на значителен напредък

Това е важен и напрегнат период за Междусистемната газова връзка Гърция-България #interconnector, в който проектът бележи още един месец на значителен напредък. Близо 120 км линейни тръби са вече заварени и над 70км са вече спуснати в траншея, като изкопаването на траншеите и обратното засипване напредват с постоянна скорост.

Изпълнителят на договора за проектиране, доставка и строителство (ПДС) също стартира временните работи за най-сложната част от проекта IGB #IGB– пресичането на река Марица по метода на хоризонталното насочено сондиране (ХНС) #HDD. Приключени са вече строителни работи, доставките на тръбите, готови за автоматично заваряване #welding , безразрушителни тестове, специалната изолация, хидротестването, #construction изграждането на сондажните ями при вход и изход, както и сондажната площадка.

Същинските строителни работи по преминаване под леглото на реката са планирани за началото на лятото, в съответствие с одобрена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  АйСиДжиБи АД и наетите от компанията изпълнители, работещи по газопровода  IGB #pipeline гарантират че целият процес се извършва по безопасен начин, щадящ местната дива природа.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.