Преминете към основното съдържание

ICGB вече е член на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи ENTSOG

Независимият преносен оператор ICGB, който отговаря за търговската експлоатация на интерконектора Гърция-България, е пълноправен член на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи - ENTSOG.

Ролята на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи е да улеснява и подобрява сътрудничеството между националните оператори на газопреносни системи (TSO) в Европа, да гарантира развитието на общоевропейска преносна система в съответствие с енергийните и климатични цели на Европейския съюз.

Кандидатурата за членство на ICGB беше одобрена с пълно единодушие по време на Общото събрание на ENTSOG. В организацията членуват общо 43 преносни оператора от страни членки на ЕС.

Сред ангажиментите на ENTSOG са и разработване на мрежови кодекси за пазара и експлоатация и развитие на системата, което включва разпределение на капацитет, мрежова свързаност и оперативна сигурност. Организацията предоставя редовна информация за доставките и търсенето на газ на европейския пазар осигурява общи оперативни инструменти с цел гарантиране на мрежовата сигурност и надеждност.

ICGB има стриктни ангажименти за прозрачност на своята дейност и е задължен да предоставя системно публична информация за количествата природен газ, пренасяни по интерконектора Гърция-България. Информацията е достъпна по всяко време на онлайн платформата на ENTSOG.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.