Преминете към основното съдържание

ICGB постигна споразумение с изпълнителя на строителния договор за газовия интерконектор Гърция-България

Независимият преносен оператор ICGB постигна споразумение с изпълнителя на строителния договор за газовия интерконектор Гърция-България, в рамките на което е одобрена индексация на стойността на част от строително-монтажните дейности по проекта и са прихванати дължимите неустойки по забавяне изграждането на IGB считано от 01.01.2022 г.

В рамките на преговорен процес между двете страни и Министерството на енергетиката на Република България е постигната договореност за прихващане на пълния размер дължими неустойки за забава от страна на строителя от общата стойност на насрещна претенция за индексиране поради инфлацията на стойността на приетите и завършени след 30.06.2021 г. строително-монтажни дейности по проекта.

Съгласно приета от Министерски съвет през септември 2022 г. методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, изпълнителите по договори за възлагане на обществени поръчки за строителство имат право на индексация на цената поради увеличени цени на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство.

Изпълнителят на договора за строителство, доставка и проектиране на IGB упражни правото си да претендира индексация на цената по договора на основание разпоредбите на Закона за обществените поръчки. От своя страна, преносният оператор ICGB, който отговаря за експлоатацията на съоръжението, постига признаване и прихващане на пълния размер дължими неустойки за забавяне от страна на строителя. В допълнение, фирмата строител оттегля всякакви други претенции за допълнителни разходи, каквито са представяни до момента.

Постигнатото споразумение гарантира вземането на начислените неустойки в полза на ICGB, предотвратява бъдещи спорове и евентуални арбитражни производства и поставя стабилна основа за приключване на ангажиментите по договора и от двете страни без значителни разходи, ресурси и договорни усложнения.

ICGB оценява високо постигнатите договорености, които отразяват пряко интересите на дружеството. Удържането на наложените неустойки към строителя и договорената индексация на стойности значително под реалната инфлация за периода са изцяло в полза на оператора и защитават интересите на държавите, които стоят зад проекта. Въпреки индексацията, ICGB остава за своя мащаб един от най-евтините енергийни проекти, изпълнявани в региона. Общата цена на километър, включвайки стойността на всички наземни съоръжения – две газоизмервателни станции, седем кранови възела и диспечерски център – се запазва в порядъка на 1.3 млн. евро.  

Споразумението е постигнато благодарение на изключителната техническа и юридическа подготовка на ангажирания от българска страна екип по всички спорни въпроси, както и на прозрачния и конструктивен подход при отстояването на позицията на дружеството.

Споразумението между страните ще влезе в сила след одобряване от акционерите на ICGB.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.