Преминете към основното съдържание

Успешно завърши необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на газопровода IGB

Независимият преносен оператор ICGB обяви успешно приключване на необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на интерконектора Гърция-България. Процесът стартира през месец юли с проучване на пазарния интерес към увеличаване на общия технически капацитет на газопровода IGB.

„Пазарният интерес за няколко последователни газови години е близо два пъти по-висок от първоначалните ни очаквания. Въпреки че засега тези индикации не са обвързващи за търговците, това е успешна първа стъпка към потенциално разширяване на капацитета на IGB от настоящите 3 млрд. м3/година на 5 млрд. куб. м/г.“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на интерконектора с представители на преносни оператори от региона в рамките на събитие в Солун, посветено на Вертикалния газов коридор.

„За по-малко от година търговска експлоатация, интерконекторът Гърция-България се превърна в съществена част от пътя на България към постигане на реална енергийна диверсификация, повишена сигурност на доставките и енергийна независимост. Над 82% от общия капацитет за предстоящата газова година вече е резервиран, което е сериозно постижение. Като оператор вече гледаме напред към планове за разширяване капацитета на съоръжението, което допълнително ще подсили ролята на България и Гърция на енергийната карта на региона“, отбеляза Георгиева.

По думите й дружествата, участвали в необвързващата фаза на процедурата, са заявили интерес до 4 млрд. м3/г допълнителен капацитет за следващите няколко газови години в точките за междусистемно свързване на IGB с гръцкия национален оператор DESFA и българския национален оператор „Булгартрансгаз“.

Джордж Сатлас подчерта синергията на IGB с LNG терминала в Александруполис и ключовата роля на газопровода като част от Южния газов коридор и Вертикалния газов коридор. „С изменената среда за сигурност в региона и пренасочването на газовия поток от юг на север, България се превръща в транзитна страна на газ. Заедно с Гърция и нейните нарастващи усилия за разработване на проекти за LNG, нашите две страни показват отличен модел на сътрудничество в енергийния сектор“, отбеляза той.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.