Преминете към основното съдържание

Проектът бележи ключов момент в процеса по получаване на разрешителни

„Ай Си Джи Би” АД получава положително решение относно Оценка на въздействието върху околната среда за проекта IGB, издадено от българското Министерство на околната среда и водите. Проектът бележи ключов момент в процеса по получаване на разрешителни след четири сезонна ОВОС и Оценка на съответствието на българска територия и задължителни консултации на местно ниво. Положителното решение на българското министерство дава възможност да се продължат дейностите по проектиране и получаване на разрешителни в рамките на избраното трасе на газопровода IGB, одобрено от министерството.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.