Преминете към основното съдържание

Ръководството на ICGB се срещна с министър Шишков и представители на строителната фирма AVAX относно довършителните дейности по интерконектора с Гърция

Довършителните дейности по междусистемната газова връзка Гърция – България са в процес на изпълнение и ICGB очаква те да бъдат реализирани в декларираните от строителя срокове спрямо всички изисквания на техническия проект.

Гръцката строителна фирма AVAX отговаря за изпълнението на три основни дейности, обособени в отделни етапи след одобрение от страна на  МРРБ. Те не са пряко свързани с търговската експлоатация на газопровода, но остават част от договора на строителя с независимия преносен оператор ICGB и следва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на възложителя и спрямо одобрения технически проект.

По време на среща между мениджмънта на ICGB, изпълнителя на строителния договор, ръководството на МРРБ, представители на строителния надзор и на проектанта беше отбелязано, че основните дейности са в три направления - завършване на резервен оптичен кабел с поставяне на съответната маркировка и зариване на шахти, изграждане на част от път за достъп към газоизмервателната станция при Стара Загора и изпълнение на противоерозионни мерки по трасето на интерконектора.

„За нас е от изключително значение тези етапи да бъдат завършени от строителя качествено и спрямо изискванията по документация. Срещаме готовност от МРРБ за съдействие оставащите довършителни дейности да се изпълнят в оптимални срокове и по начин, който отговаря изцяло на българското законодателство. Диалогът продължава и през следващата седмица ще имаме повторна среща, след която очакваме да чуем конкретни решения и срокове от строителя“, заявиха след срещата изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.

По думите им полагането на резервния оптичен кабел е в напреднал етап и се очаква да бъде финализирано и документално през януари. Мениджмънтът на ICGB изтъкна и важността на това изпълнението на противоериозионните мерки по трасето да стартира възможно най-бързо, за да може при мека зима работата да не спира и да бъде завършена по-скоро. На последваща среща с екипа на МРРБ ще се обсъжда как точно да бъде изпълнено това, за да може подходът да отговаря изцяло на законодателството и да е приложим и ефективен спрямо специфичните условия в България.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.