Преминете към основното съдържание

Обвързващата фаза за разширяване на капацитета на газопровода IGB е планирана за юли 2024 г.

Капацитетът на междусистемната газова връзка Гърция-България може да бъде увеличен от сегашните 3 млрд. куб. м годишно до общо 5 млрд. куб. м годишно още през 2025 г. Процесът за добавен капацитет вече тече от лятото на тази година, като следващите стъпки към финализирането му се осъществяват от ICGB в координация с операторите на преносни системи в съседство.

"С приключването на необвързващата фаза на процеса получихме индикации за значителен пазарен интерес към разширяването на капацитета на газопровода. Обвързващата фаза е планирана през юли 2024 г. - когато търговците на енергия и доставчиците на газ ще могат да декларират сериозен, обвързващ ангажимент към резервиране на капацитет", заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева по време на срещата на операторите на преносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария).

ICGB вече е изготвила докладите за оценка на търсенето, като следваща стъпка в процеса е инициирането на съвместни технически проучвания за увеличаване на капацитета в точките на свързване на газопровода със съседните преносни системи в Гърция и България. "ICGB изигра много активна роля за стартирането на процеса и координирането със съседните ни оператори на преносни системи, за да работим заедно за оптимизиране на сроковете за разширяване на капацитета. Колкото по-скоро всички сме готови, толкова по-добре за местните общности и бизнеса. Инвестирането в нова инфраструктура и по-добра свързаност ще гарантира енергийната независимост на региона. Ако сме последователни в обединени усилия за осигуряването на диверсифицирани маршрути и източници за доставка на природен газ, това ще има положително въздействие върху всички потребители", отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Правейки още една стъпка в тази посока, ICGB с подкрепата на всички оператори на преносни системи от Вертикалния газов коридор, приветства за пръв път и националните оператори на Молдова и Украйна в рамките на работна среща. "Нашата обща цел е да укрепим и развием тази инициатива в бъдеще, като осигурим достъп до диверсифицирани източници на природен газ в полза на повече държави в Централна и Източна Европа", заявиха изпълнителните директори на ICGB. ICGB инициира и напълно подкрепя разширяването на Вертикалния газов коридор в бъдеще с участието на Молдова, Украйна и системния оператор за проекта EastMed.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.