Преминете към основното съдържание

Независимият преносен оператор ICGB поднови участието си в Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор

Представители на ICGB AD (България), „Булгартрансгаз“  ЕАД (България), DESFA S.A. (Гърция), Gastrade S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и  SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) положиха подписи за подновяване на Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор. Срещата се състоя в Атина, Гърция.

Приетият документ цели сътрудничество между компаниите относно реализацията на Вертикалния газов коридор, който ще свързва междусистемно мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария и ще позволи пренос на природен газ. Подобрената свързаност на преносните системи на държавите съседки е в синхрон с общите европейски приоритети в сектор енергетика – повишаване на енергийната сигурност в региона, пазарна интеграция чрез диверсификация на маршрути и източници на природен газ, както и увеличаване на конкуренцията.

Реализацията на интерконектора Гърция – България, който стартира търговска експлоатация от 1-ви октомври 2022 г., е ключова част от проекта за развитие на Вертикалния газов коридор. Газопроводът IGB свързва преносните мрежи на Гърция и България, като осигурява директна връзка към Трансадриадическия газопровод (TAP) и по този начин прави България част и от Южния газов коридор. Количествата природен газ, транспортирани по интерконектора от началото на октомври, осигуряват близо 1/3 от вътрешното потребление на България в зимния сезон. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, както и към Молдова и Украйна.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас изтъкнаха необходимостта от тясно сътрудничество между страните от региона с цел подобряване на енергийната свързаност и обезпечаване на повече източници за доставки на газ. „В контекста на променената енергийна среда и средата на сигурност в региона, сътрудничеството по развитие и изграждане на нови енергийни проекти, които да гарантират диверсифицирани източници на газ, се превръща в основен приоритет. Отчитаме сериозните усилия, които се полагат на национално и европейско ниво по отношение на подобряване на енергийната свързаност и постигане на енергийна независимост“, заявиха Георгиева и Сатлас по време на събитието. Те подчертаха възможностите за развитие на Вертикалния газов коридор в резултат на успешното въвеждане в експлоатация на газовия интерконектор, допринасяйки за енергийната сигурност и устойчивост с региона. По думите им ролята на IGB в този аспект ще бъде още по-значима, когато се увеличи общият капацитет за пренос на газ по тръбата.

„В момента интерконекторът има максимален общ капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно. В координация с DESFA имаме възможност да увеличим този капацитет до 5 млрд. куб. м. годишно, което следва да се случи в синхрон с въвеждането в експлоатация на LNG терминала при гръцкия град Александруполис през 2024 г.“, посочиха двамата изпълнителни директори на ICGB.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.